DIGITALNI POTPIS I MOGUĆNOSTI NJEGOVE PRIMJENE U POSLOVNOM SISTEMU BOSNE I HERCEGOVINE

Article author: 
Živanka Miladinović Bogavac, Sfyrakis Evangelos, Adel Bajramović
Year the article was released: 
2022
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

DIGITALNI POTPIS I MOGUĆNOSTI NJEGOVE PRIMJENE U POSLOVNOM SISTEMU BOSNE I HERCEGOVINE

Sažetak: Digitalni potpis u poslovnom sistemu Bosne i Hercegovine je nešto što još uvijek nije našlo svoju primjenu. Zakonom o carinskoj politici Bosne i Hercegovine, ovaj način potpisivanja jedino se primjenjuje kod špeditera, jer svoje dokumente u postupku elektrosnkog prevoza roba ovjeravaju na novi način i šalju u sistem Uprave elektronskim putem. U drugim sferama poslovnog svjeta, ovaj potpis se koristi isključivo kao prelazno rješenje. Ovaj rad pored ispitivanja zakonske mogućnosti primjene iste, te koristi koje bi poslovni sistem imao od implementacije iste, urađena je i analiza koja pokazuje koji je uticaj digitalnog potpisa na poslovni sistem jedne države, te u kojoj mjeri on olakšava poslovanje. Cilj je analizirati stepen primjene digitalnog potpisa na bh tržištu. Pored toga, analizirat će se najviše korišteni algoritmi u kriptosistemu digitalnog potpisivanja sa fokusom na način rada i sigurnost. Također kroz rad ćemo se osvrnuti na principe na kojima je zasnovano digitalno potpisivanje kao i metode pomoću kojh određujemo autentičnost pošiljaoca. Dalje, defi nisat ćemo područja primjene digitalnog potpisa. Cilj ovog rada je dokazati da digitalni potpis u Bosni i Hercegovini bi u velikoj mjeri olakšao način poslovanja, te pojednostavio procedure u poslovnom sistemu, te na taj način podigao konkurentnost privrede u odnosu na trenutno stanje. Prema navedenom, nameće se i hipoteza ovog rada, a to je da digitalni potpis, pored digiralnog pečata i digitalnog komuniciranja, ima najveći uticaj na efi kasnost i brzinu poslovanja između kompanija koje posluju na području Bosne i Hercegovine. Hipoteza je ispitana primjenom multiplog regresionog modela, koju je istražio i obradio autor.
 
Ključne riječi: digitalni potpis, zakonski okvir, model, poslovni sistem, analiza kompanija.