EMOCIONALNA INTELIGENCIJA MENADŽERA U FUNKCIJI SAVREMENOG MENADŽMENTA

Article author: 
Anela Džananović, Jasna Bajraktarević
Year the article was released: 
2022
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA MENADŽERA U FUNKCIJI SAVREMENOG MENADŽMENTA

Sažetak: U ovom radu je kroz istraživanje predstavljena veza emocionalne inteligencije i motivacionih faktora kao osnovnih elemenata potrebnih za kvalitetno upravljanje menadžera i lidera u okviru svojih djelatnosti, kao i defi nisanje njihovih sposobnosti u domenu edukacije i razvoja karijere,tj. stručnog usavršavanja. Problem istraživanja je da se na osnovu dosadašnjih rezultata istraživanja generisao problem kvalitetnog upravljanja lidera i menadžera kroz IQ i profesionalno iskustvo, zbog nedostatka bitnih faktora ličnosti što će se u ovom radu i dokazati. Na osnovu istraživanja o emocionalnoj inteligenciji i motivacionim faktorima u radu, nastojat će se prezentirati jasna povezanost i dominaciju faktora emocionalne inteligencije u rješavanju problema kvalitetnog upravljanja ljudskim resursima. Ljudski resursi su usmjereni da vide zaposlenika kao bitnog, dragocjenog za organizaciju, a s obzirom, tj. da mu se vrijednost iz dana u dan povećava razvojem, odjeli HR, ljudskih resursa se automatski fokusiraju na rast, razvijanje ljudskih potencijala i vještina. Upravljanje ljudskim resursima jasno se defi niše kao strateški i vrlo koherentan, inovativan pristup upravljanju bitnim, najvrijednijim sredstvima preduzeća ili organizacije– ljudima koji rade u istoj organizaciji s jednim ciljem tj. ostvarenja jasnih ciljeva organizacije. Rješavanje problema poimanja i shvatanja značaja same emocionalne inteligencije koja ima veliki značaj za društvo u cjelini i društvenu svijest u odnosu na opštu inteligenciju koja diktira norme i pravila ponašanja pojedinih lidera i menadžera, a koje su prepoznate i objašnjene, a istovremeno odgovorne i defi nisane u zavisnosti od emocionalne inteligencije i motiva postignuća. Probleme društva možemo gledati sa jedne posebne dimenzije razvoja kroz ovaj rad , a na osnovu dobijenih tvrdnji i dokaza na osnovu kojih možemo i defi nisati društveni cilj. „Društvo u kojem čovjek djeluje i živi, stavlja pred njega brojne zahtjeve. Ukoliko ih ne uspije uspješno savladati, postoji mogućnost da postane neprilagođen. Neprilagođena ličnost je pojedinac koji nije sposoban rješavati situacije i probleme sa kojima se svakodnevno susreće.
 
Ključne riječi: savremeni menadžment, emocionalna inteligencija, ličnost, lideri i menadžeri.