PROGNOSTIČKO MODELIRANJE UPRAVLJAČKIH SMJERNICA KAO TEMELJ MEĐUNARODNOG POZICIONIRANJA - IZAZOVI ZA BIH

Article author: 
Mirjana Landika, Nina Uremović, Vanja Sredojević
Year the article was released: 
2022
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

PROGNOSTIČKO MODELIRANJE UPRAVLJAČKIH SMJERNICA KAO TEMELJ MEĐUNARODNOG POZICIONIRANJA - IZAZOVI ZA BIH

Sažetak: Međunarodno tržište zahtijeva jačanje konkurentskih prednosti svih učesnika na njemu. Formulacija strategije pozicioniranja, zahtijeva ulaganje resursa u pribavljanje dodatnog znanja. Navedeni resurs omogućava izbjegavanje “strategijskih promašaja”, koji su često karakterisali pokušaje pristupanja domaćih poslovnih sistema međunarodnom tržištu. Upravljanje međunarodnim razvojem i tržišno pozicioniranje poslovnih sistema u okvirima domaćeg i međunarodnog okruženja, zahtijeva dodatnu upravljačku energiju i dodatno znanje. Digitalizacija poslovanja, značajno redukuje troškove poslovanja, čime se eliminišu brojne prepreke za siromašnije i nerazvijenije zemlje, koje svoju šansu trebaju i moraju iskoristiti kako bi se efi kasno uključile u međunarodne ekonomske tokove. Informisanje o cenzurisanoj tražnji, kao i njezino prognoziranje u okviru odabranog poslovnog područja, predstavlja priliku koja omogućava siguran i efi kasan pristup globalnom tržištu. Cenzurisana tražnja je dio tražnje u okviru poslovnog djelokruga koji nije zabilježen od strane ponuđača, jer je nastala nakon što su ponuđači na odabranom tržišnom segmentu, maksimalno iskoristili vlastite proizvodne kapacitete. Predviđanje cenzurisane tražnje predstavlja oblast kvantitativne analize sa zadatkom prognoziranja vrijednosti promjenljive, koja za istraživača predstavlja poseban izazov, imajući u vidu da ni istorija promjenljive nije poznata.
 
Ključne riječi: analiza poslovanja, cenzurisana tražnja, ekonometrijska predviđanja, upravljanje razvojem zemlje