Authors' responsibilities

 • Authors must certify that their manuscripts are their original work.
 •  Authors must certify that the manuscript has not previously been published elsewhere.
 •  In case a submitted manuscript is a result of a research project, or its previous version has been presented at a conference in the form of an oral presentation (under the same or similar title), detailed information about the project, the conference, etc. shall be provided navesti gde se navode.  A paper that has already been published in another journal cannot be reprinted in this journal.
 • Authors must certify that the manuscript is not currently being considered for publication elsewhere.
 • Authors must identify all sources used in the creation of their manuscript.
 • It is the responsibility of each author to ensure that papers submitted in this journal are written with ethical standards in mind.

Odgovornosti autora

 • Autori moraju da potvrde da je njihov rukopis njihovo autorsko djelo.
 • Autori moraju da potvrde da njihov rukopis nije prethodno objavljen na nekom drugom mjestu.
 • U slučaju da je poslati rukopis rezultat naučnoistraživačkog projekta ili da je, u prethodnoj verziji, bio izložen na skupu u vidu usmenog saopštenja (pod istim ili sličnim naslovom), detaljniji podaci o projektu, konferenciji i slično, navode se u navesti gdje se navode. Rad koji je već objavljen u nekom časopisu ne može biti preštampan u ovom časopisu.
 • Autori moraju da potvrde da se njihov rukopis trenutno ne razmatra za objavljivanje negdje drugdje.
 • Autori su dužni da navedu sve izvore koje su koristili u pisanju njihovog rukopisa.
 • Autori su dužni da se pridržavaju etičkih standarda koji se odnose na naučnoistraživački rad.