Editors' responsibilities

 • Editors have complete responsibility and authority to reject/accept an article.
 • Editors are responsible for the contents and overall quality of the publication.
 • Editors should always consider the needs of the authors and the readers when attempting to improve the publication.
 • Editors should preserve the anonymity of reviewers.
 • Editors should act if they suspect misconduct, whether a paper is published or unpublished, and make all attempts to persist in obtaining a resolution to the problem.
 • Editors should not reject articles based on suspicions.

 Obaveze urednika

 • Urednici imaju punu odgovornost i ovlaštenje da odbiju/prihvate članak.
 • Urednici su odgovorni za sadržaj i ukupni kvalitet publikacije.
 • Urednici bi uvijek trebalo da razmotre potrebe autora i čitaoca pri pokušaju da se poboljša publikacija.
 • Urednici bi trebalo da sačuvaju anonimnost pregledanog članka.
 • Urednici bi trebali da osiguraju da je sav materijal koji objavljuju u skladu sa međunarodno prihvaljivim etičkim smjernicama.
 • Urednici bi trebalo da djeluju ukoliko posumnjaju na zloupotrebu, bez obzira da li je rad objavljen ili ne, i preduzmu mjere kako bi uspjeli da riješe problem.
 • Urednici ne bi trebalo da odbace članak na osnovu sumnje.