Journal will publish original scientific papers, descriptive and proffesional papers, scientific discussions, critics and reviews. With its thematic scope of scientific discoveries, with applications in business and economy, journal will reflect the multidisciplinary of studies at the Apeiron University. Journal will publish studies within the field of global economy, regional economy, economic politics, market and competition, consumers and citizens’ protection, media and business communication, new technologies, management, marketing.

Authenticity of the papers is verified by the Ephorus online service - a plagiarism detection software. 

We do NOT charge any author fees and strictly apply the double-blind peer review process.

Fokus i područje djelovanja

U časopisu će se objavljivati originalni naučni radovi, pregledni i stručni radovi, naučne pulemike, kritike osvrti i pulemike. Svojim tematskim obuhvatom naučnih saznanja koje nalaze primjenu u ekonomiji, časopis će održavati multidisciplinarnost studija na univerzitetu Apeiron. Objavljujući studije iz oblasti globalne ekonomije, ekonomije regiona, ekonomske pulitike, tržišta i konkurencije, zaštite građana i potrošača, medija i poslovne komunikacije, novih tehnulogija, menadžmenta, marketinga.

Autentičnost radova Uredništvo provjerava Ephorus mrežnom uslugom - programom za otkrivanje plagijarizma.