In accordance with definition of open access, all content is freely available without charge to the user. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. Journal EMC applies the CC BY license.

 

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge, associated with the increased readership and increased citation of an author's work. Open Access: DOI Srpska

 

Otvoreni pristup

U skladu s definicijom otvorenog pristupa pristup cjelokupnom sadržaju slobodan i besplatan. Korisnici mogu čitati, pohranjivati, kopirati, distribuirati, ispisivati, pretraživati cijele teksove članaka u ovom časopisu ne tražeći prethodno dopuštenje izdavača ili autora. Časopis EMC primjenjuje CC BY licencu.

Ovaj časopis  - Časopis za Ekonomiju i Tržišne komunikacije/ EMC Review,  omogućuje trenutni otvoren pristup cjelokupnom sadržaju u skladu s uvjerenjem kako javna dostupnost istraživačkih spoznaja podstiče veću razmjenu znanja i ideja, povezan je s povećanom čitanošću i većom citiranošću rada autora koji objavljuju u časopisima ovoga tipa. Otvoreni pristup putem DOI Srpska.