Publication ethics, disclosure policy and malpractice statement /Etika objavljivanja, pravila objavljivanja i zloupotreba podataka

Publication and authorship

  • All submitted articles are subject to strict peer-review process by at least two reviewers that are experts in the area of the particular paper.
  • The factors that are taken into account in review are relevance, soundness, significance, originality, readability and language.
  •  The paper acceptance is constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism.
  •  For published articles, information on relevant potential conflicts of interest will be made available to the public.
  • The journal does not charge a fee for publishing the works, as well as their reading and download.

Objavljivanje i autorska prava

  • Svi pristigli članci podliježu strogoj recenziji od strane barem dva recenzenta koji su stručnjaci iz oblasti naučnog rada.
  • Faktori koji se uzimaju u obzir prilikom recenzije su relevantnost, ispravnost, značaj, originalnost, čitljivost i jezik.
  • Prihvatanje rukopisa je ograničeno takvim zakonskim uslovima koje će se primijeniti u slučaju klevete, zloupotrebe autorskih prava i plagijata.
  • Kod objavljenih članka, informacije o relevantnim potencijalnim sukobima interesa biće dostupne javnosti.
  • Časopis ne naplaćuje naknadu za objavljivanje radova, kao ni njihovo čitanje i preuzimanje.